( (

Milletvekili Ekici: Öğretmenlik Meslek Kanunu eksik ve sorunlu

Gündem (Haber Merkezi) - | 11.07.2024 - 12:33, Güncelleme: 11.07.2024 - 12:33
 

Milletvekili Ekici: Öğretmenlik Meslek Kanunu eksik ve sorunlu

TBMM’de Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine ilişkin konuşan Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, “Kanun teklifinin geneline baktığımızda eğitim camiasının ve özellikle öğretmenlerimizin sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemelerin eksik ve bazı maddelerinin sorunlu olduğunu görmekteyiz” dedi.
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, TBMM’de görüşülen Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi üzerine Gelecek Saadet Grubu adına söz aldı. “BAZI MADDELER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİ KAPSAMIYOR” İktidar tarafından hazırlanan kanun teklifinin eksik ve sorunlu olduğunu ifade eden Ekici, şunları söyledi: “Kanunun kapsamından başlayacak olursak; Kanun esas olarak bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticileri kapsamaktadır. Belli maddelerdeki düzenlemeler ise özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenleri de kapsamaktadır. Özellikle eğitim çalışanlarının şiddetten korunması ve kariyer basamaklarında ilerleme konusunda özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin de kapsama alınmış olmasını olumlu buluyoruz.  Ancak özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sadece ilgili kariyer unvanlarını alacak olmaları, buna karşın unvanın getireceği özlük haklarını elde etmelerini sağlayacak bir düzenlemenin yapılmamasından hareketle kanunun kapsayıcılığı bu açıdan zayıf kalmıştır” “ÖZEL SEKTÖRDE ASGARİÜCRETİN BİLE ALTINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER VAR” “Ayrıca bu kanun, özlük haklarının güvence altına alınmasını isteyen özel okul öğretmenlerinin beklentilerini de karşılamamıştır” diyen Hasan Ekici, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “2014 yılında değişen 5580 sayılı kanuna göre özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler asgari ücret ile çalıştırılabilmektedir. Hatta maalesef özel sektörde asgari ücretin de altında çalıştırılan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Bu durum öğretmenlik mesleğinin toplumsal imajına zarar vermektedir.  Ayrıca özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler İş Kanunu’na tabi olmalarından kaynaklanan sigortasız çalıştırılma, aşırı mesai ve çalışma saatleri, kurum içi görevlerinin belirsiz ve esnek olması gibi sorunlarla da mücadele ediyorlar. Ancak bu kanunda bu sorunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamıştır.” “5. MADDEDE DE EKSİKLİK VAR” Benzer eksikliklerin öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarını düzenleyen 5’inci madde de bulunduğuna vurgu yapan Hasan Ekici, “ 5’inci maddeyi oluşturan 4 fıkra ve 9 bentten sadece birinde öğretmenlerin hakları düzenlenmiş geri kalanların tamamında ise ödev ve sorumluluklar düzenlemiştir. Özellikle maddedeki ‘Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal gelişimi için çaba gösterir…’ sorumluluğunu yerine getiren öğretmenin aynı hususlarda desteğe de ihtiyaç duyabileceği gerçeği göz ardı edilmiştir. Öğretmene sadece öğrencilere bilgi aktarımı yapacak bir çalışan gözüyle bakılmamalıydı, hakları da daha detaylı ele alınarak söz konusu maddede yer verilmeliydi. Ayrıca madde ile merkezi ve mahalli sınavlarda öğretmenlerin görev almalarının zorunlu hale getirilmesi öğretmenlere yapılan bir dayatmadır” dedi. “MULAKAT BİRÇOK ÖĞRETMENİN HAYALLERİNİ YIKTI” Kanun teklifindeki bir diğer eksiklik de okul yöneticiliğinin ikinci bir görev olarak tanımlanmaması olduğunu ifade eden Ekici,  Öğretmenlerin seçimini ve niteliklerini düzenleyen 7’inci maddede önemli eksiklikler bulunduğunu belirtti. Ekici, şunları söyledi:  “Öğretmenlerin seçimini ve niteliklerini düzenleyen 7’inci maddede önemli eksiklikler bulunmaktadır. Öğretmenlerin seçilme ya da atama usulü yıllardır kamuoyunda tartışılagelen konuların başında yer almaktadır.  Özellikle mülakat konusu birçok öğretmen adayının hayallerini yıkan, umutlarını söndüren bir uygulama olmuştur. Her gelen bakanın atama süreci ile ilgili kendi inisiyatifini kullanarak usul değiştirmesi öğretmenlerin hazırlık süreçlerini ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir.  Son olarak yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakat puanının esas alınacağı ifade edilmiş ve 2024 itibariyle bu yöntemin kullanılacağı açıklanmışken bu kanunla birlikte uygulamaya girecek olan Milli Eğitim Akademisiyle bambaşka bir atama sürecinin gerçekleştirileceği görülmektedir.  Akademinin teorik ve uygulama derslerinin değerlendirme kriterlerinde göze çarpan ciddi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak atama puanının hesaplanmasında KPSS puanının hiç dikkate alınmaması üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.”  “BU ÜCRETLE HİÇBİR VATANDAŞAMIZ GEÇİNEMEZ” Akademide eğitim alan aday öğretmenlere ödenecek ücretin belirlenmesinde 18 bin 650 gösterge rakamının esas alındığını ve buna göre de aday öğretmenlere yaklaşık 14 bin TL ücret ödeneceğini belirten Hasan Ekici, bu ücretle ülkemizin ekonomik şartlarında herhangi bir vatandaşın tek başına olsa dahi geçinemeyeceğini kaydetti.  Daha önceki taslak metinlerde gösterge rakamının 30.000 olarak ifade edildiğini ve buna göre 22. Bin TL gibi bir ücret ödenmesi beklenirken bu ücret yaklaşık 3’te 1 oranında azaltıldığını ifade etti.
TBMM’de Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine ilişkin konuşan Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, “Kanun teklifinin geneline baktığımızda eğitim camiasının ve özellikle öğretmenlerimizin sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemelerin eksik ve bazı maddelerinin sorunlu olduğunu görmekteyiz” dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, TBMM’de görüşülen Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi üzerine Gelecek Saadet Grubu adına söz aldı.

“BAZI MADDELER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİ KAPSAMIYOR”

İktidar tarafından hazırlanan kanun teklifinin eksik ve sorunlu olduğunu ifade eden Ekici, şunları söyledi:

“Kanunun kapsamından başlayacak olursak; Kanun esas olarak bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticileri kapsamaktadır. Belli maddelerdeki düzenlemeler ise özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenleri de kapsamaktadır. Özellikle eğitim çalışanlarının şiddetten korunması ve kariyer basamaklarında ilerleme konusunda özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin de kapsama alınmış olmasını olumlu buluyoruz.  Ancak özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin sadece ilgili kariyer unvanlarını alacak olmaları, buna karşın unvanın getireceği özlük haklarını elde etmelerini sağlayacak bir düzenlemenin yapılmamasından hareketle kanunun kapsayıcılığı bu açıdan zayıf kalmıştır”

“ÖZEL SEKTÖRDE ASGARİÜCRETİN BİLE ALTINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER VAR”

“Ayrıca bu kanun, özlük haklarının güvence altına alınmasını isteyen özel okul öğretmenlerinin beklentilerini de karşılamamıştır” diyen Hasan Ekici, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2014 yılında değişen 5580 sayılı kanuna göre özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler asgari ücret ile çalıştırılabilmektedir. Hatta maalesef özel sektörde asgari ücretin de altında çalıştırılan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Bu durum öğretmenlik mesleğinin toplumsal imajına zarar vermektedir.  Ayrıca özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler İş Kanunu’na tabi olmalarından kaynaklanan sigortasız çalıştırılma, aşırı mesai ve çalışma saatleri, kurum içi görevlerinin belirsiz ve esnek olması gibi sorunlarla da mücadele ediyorlar. Ancak bu kanunda bu sorunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamıştır.”

“5. MADDEDE DE EKSİKLİK VAR”

Benzer eksikliklerin öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarını düzenleyen 5’inci madde de bulunduğuna vurgu yapan Hasan Ekici, “ 5’inci maddeyi oluşturan 4 fıkra ve 9 bentten sadece birinde öğretmenlerin hakları düzenlenmiş geri kalanların tamamında ise ödev ve sorumluluklar düzenlemiştir. Özellikle maddedeki ‘Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal gelişimi için çaba gösterir…’ sorumluluğunu yerine getiren öğretmenin aynı hususlarda desteğe de ihtiyaç duyabileceği gerçeği göz ardı edilmiştir. Öğretmene sadece öğrencilere bilgi aktarımı yapacak bir çalışan gözüyle bakılmamalıydı, hakları da daha detaylı ele alınarak söz konusu maddede yer verilmeliydi. Ayrıca madde ile merkezi ve mahalli sınavlarda öğretmenlerin görev almalarının zorunlu hale getirilmesi öğretmenlere yapılan bir dayatmadır” dedi.

“MULAKAT BİRÇOK ÖĞRETMENİN HAYALLERİNİ YIKTI”

Kanun teklifindeki bir diğer eksiklik de okul yöneticiliğinin ikinci bir görev olarak tanımlanmaması olduğunu ifade eden Ekici,  Öğretmenlerin seçimini ve niteliklerini düzenleyen 7’inci maddede önemli eksiklikler bulunduğunu belirtti. Ekici, şunları söyledi:

 “Öğretmenlerin seçimini ve niteliklerini düzenleyen 7’inci maddede önemli eksiklikler bulunmaktadır. Öğretmenlerin seçilme ya da atama usulü yıllardır kamuoyunda tartışılagelen konuların başında yer almaktadır.  Özellikle mülakat konusu birçok öğretmen adayının hayallerini yıkan, umutlarını söndüren bir uygulama olmuştur. Her gelen bakanın atama süreci ile ilgili kendi inisiyatifini kullanarak usul değiştirmesi öğretmenlerin hazırlık süreçlerini ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir.  Son olarak yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakat puanının esas alınacağı ifade edilmiş ve 2024 itibariyle bu yöntemin kullanılacağı açıklanmışken bu kanunla birlikte uygulamaya girecek olan Milli Eğitim Akademisiyle bambaşka bir atama sürecinin gerçekleştirileceği görülmektedir.  Akademinin teorik ve uygulama derslerinin değerlendirme kriterlerinde göze çarpan ciddi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak atama puanının hesaplanmasında KPSS puanının hiç dikkate alınmaması üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.” 

“BU ÜCRETLE HİÇBİR VATANDAŞAMIZ GEÇİNEMEZ”

Akademide eğitim alan aday öğretmenlere ödenecek ücretin belirlenmesinde 18 bin 650 gösterge rakamının esas alındığını ve buna göre de aday öğretmenlere yaklaşık 14 bin TL ücret ödeneceğini belirten Hasan Ekici, bu ücretle ülkemizin ekonomik şartlarında herhangi bir vatandaşın tek başına olsa dahi geçinemeyeceğini kaydetti.  Daha önceki taslak metinlerde gösterge rakamının 30.000 olarak ifade edildiğini ve buna göre 22. Bin TL gibi bir ücret ödenmesi beklenirken bu ücret yaklaşık 3’te 1 oranında azaltıldığını ifade etti.

Habere ifade bırak !
Habere Ek Video
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ipekyoluhaber.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
( (