Yazı Detayı
30 Ağustos 2020 - Pazar 18:29
 
Türk Silahlı kuvvetlerinin tarihsel gücü
Numan Aladağ
selcukluipekyolu@gmail.com
 
 

Değerli okuyucularımız, 

İpekyolu medya ailesi olarak, Kahraman Türk Ordusunun, 2229 kuruluş yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

 

Büyük Türk Milletinin, dini Bayramlar kadar önem verdiği ''30 Ağustos Zafer Bayramını'' dini Bayramlar gibi, sevinç ve heyecanla kutlamaktadır. Zafer Bayramı, Türk Silahlı Kuvvetler günü olarak da kutlanmaktadır.
 

TÜRK ULUSU VE ORDU:

Tarihin karanlıklarına gömülü çağlardan günümüze kadar binlerce yıllık hayatı boyunca Türk milleti, her dönemde, sayısız zaferler kazanmasını bilmiştir. Denilebilir ki, zaferin sınırsız zevkiyle olgun maneviyat arasında, hiçbir millet, Türk kadar sıkı bir ilgi kurmayı başaramamıştır.

 

Savaş, bir milletin haysiyetini ve varlığını ortaya koyduğu en zor sınavdır. Yalnız silahların konuştuğu sanılan bu sınavda ancak maddi güç, manevi değerlerle beslenip desteklendiği sürece zafere ulaşılır. Savaş gibi bir ölüm kalım muhasebesinde başarı şansı, barış döneminin milli beraberliği koruyucu ve pekiştirici çalışmalarıyla çok yakından ilgilidir ve mücadele, çok daha önceleri, barış yıllarında kazanılır veya kaybedilir.

 

Ordu, ulus gibi, dünü bugünü ve yarını olan süreklilik arz eden bir kuruluştur. kendi yapısına has yerleşmiş bir yasası, düzeni ve disiplini olan ulusal tarihi bir ocaktır. İnsanlara ruh ve beden terbiyesi veren, gönüllere şevk ve heyecan katan bir okuldur (Mektep). Burada yalnız savaş sanatı öğretilmez. Ordunun bir ideali, bir felsefesi ve bir kişiliği vardır. Ordu, bir ulusun tarih içindeki akışını gösteren ana aktif maddesi ve damarıdır.

 

Yurtiçi ve yurtdışı anarşik-ekonomik ve bölücü terör örgütleri iyi bilmelidirler ki, Kahraman Türk ordusu, şerefli bir geçmişi olan, savaşların tecrübesini damarlarında taşıyan ordudur. Güçlü ordu, çok sayıda ve üstün değerde teknolojik silahı olan ordu değil, cesur, disiplinli, bilgili ve imanlı bir ordudur. Kahraman Türk ordusu, yalnız savaşmasını, yalnız ölmesini bilen ordu değil, kalbinde Allah korkusu ve ruhunda taşıdığı vatan sevgisi ile kazanmasını da bilen ordudur.

 

Kahraman Türk ordusunun temel özelliklerinden biri de tarihi ve ulusal bir kuruluş olmasıdır. Bu ordunun, ancak tabii ve asıllı bir varlığın hayatında görülebilen, yapısına özel bir yasası, bir düzeni ve hepsinin üstünde sağlam bir geleneği vardır. Türk ordusunda tarihi geleneği, orduyu ayakta tutar. Çünkü mensuplarındaki disiplin ruhu ve görev anlayışı, kuşaktan kuşağa geçen bir mirastır. Askerliği san'at haline getirenlerin ve bu san'ata son derece bağlı olanların oluşturduğu Kahraman Türk Ordusunun mensupları için en büyük şeref, o elbiseyi giymek, o ocakta en yüksek yere çıkmaktır. 

 

Yiğitlik, fedakarlık, çalışkanlık, disiplinli olmak ve üretime önem vermek gibi nice özellikleri kapsayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirgin özelliklerinden biri de ordu-ulus olmasıdır.

 

Gerçekten Kahraman Türk ordusu, sadece bölünmez bir bütün olan Türklüğü temsil eder ve onun emrindedir. Çağlar, hanedanlar, hükümdarlar, dinsel  kişiler, partiler, hükümetler, rejimler değişmiş, fakat Türk Ordusunun yönü, rengi, felsefesi ruhunda olan ana aktif maddesi değişmemiştir. O, daima Türk Devletinin ve Milletinin emrinde ve hizmetindedir. Bu bakımdan Türk Ordusunun, başka ülkelerin ordularıyla karşılaştırmaya, onlarla bir tutmaya imkan yoktur. Konuya dışarıdan bakanlar için sorun basit gibi görünse de aslında stratejik önem taşımaktadır.

 

Türk Ordusu, kendi içyapısında gelenekçi olduğu kadar ulusal sorunlarda ilerici, uygar özgürlükten yanadır. İşte bu milliyetçilik duygusudur ki ordumuzu her fedakarlığı yapmaya sevk etmektedir.

 

Vatan sevgisi, bütün insanlarda yaygındır ama Türklerde daha çoktur ve ilk sırada yer alır. 

 

Türk, şiddetli savaşlarda kaçmayı tüm aklından çıkartmış, ya zafer, ya da ölüm diyen ve elinden gelen hiç bir şeyi esirgemeyen bir adam gibidir. Bu bakımdan Türklerle kıyaslanabilecek hiç bir ordu yoktur. Harici hedefe gözünü uydurup bir ok atıncaya kadar Türk 10 tane atar. Anarşik-ekonomik terörler ve domuz eti satan raf bedeli terörü, iyi bilmelidirler ki, Türkün ikisi önünde, ikisi arkasında dört gözü vardır. 

 

Türk asıllı Hindistan vatandaşı Albay Abdurrahman Çağrı Timurhan diyor ki: "Türkler de insanların bir bölümüdür; ancak onlar en güçlü, savaşta bile tarih de, mağlup olmaları en zor olan insanlardır." 

"Başka ülkeler bir kere yenildiler mi artık tümüyle mağlup olurlar. Oysa ki Türkler çekilseler bile ateş ve ölüm saçarak çekilir, geri çekilirken de saldırırken yaptığı gibi okuyla vurur ve çevresinden kimse kurtulmaz."

 

Kişi, nasıl ki kendini korumak için özüne ve bileğine güvenirse kişilerin birleşmesinden meydana gelen boylar da, tarih boyunca, kendilerini korumak için düzenli bir kuvveti hazır tutmak zorunluğunu duymuşlardır. Sonradan "ordu" adını alan bu düzenli ve bu hazır kuvvet, boyların birleşmesinden doğan devletlerin savunmasında da en önemli etken olmuştur. 

 

Dünyanın en eski boyu olan Türk'lerin askerlik güçleri, kendilerini koruyan orduları da adları kadar eskidir. Bu bakımdan biz, Türk Ordusunun Türk adı kadar eski olduğu, bu nedenle Türk adını incelemekle Türk Ordusunun başlangıcına kadar inebileceğimiz gerekçesinden hareket ederek, tarihte Türk adının ortaya çıkışına değinmek istiyoruz.

 

Bugünkü bilim dünyasında "Türk" adının M.S. 6. yüzyılın ortalarında GÖKTÜRK'ler tarafından kurulmuş olan GÖK-TÜRK HAKANLIĞI ile "ÇOUŞU" da Gök Türk birliğini göstermek için 542 yılında ve Batı Wei İmparatoru T'ai-Tsu'nun Hök Türk Hakanı BUMİN'e elçi göndermesiyle 545 yılında yazılı olarak çıkmıştır.

 

Türk ulusu, her zaman ve her vesile ile toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumada emsalsiz görev aşkıyla dolu olan ordusuna, güvenerek Zaferlere varmıştır. 

 

26 Ağustos 1922 sabahı Sakarya kıyılarında şaşkına çevrilen gafil düşman kuvvetleri, 30 Ağustos 'ta bozguna uğratıldı. Böylece Başkomutanın "Düşman ordusu behemahal imha olunacaktır." şeklindeki kesin emri yerine getirilmiş oldu. Eskişehir, Afyon hattına, oradan da İzmir'e kaçan düşman vatanımızı terk etmek zorunda kaldı.

 

30 Ağustos Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuş, var veya yok olma mücadelesinde, Türk milleti var olduğunu dünyaya bir kere daha ispatlamıştır.

 

 

İslam dinine göre Vatan savunması ve kahramanlık ruhu; İmandaki heyecan, sadakat ve samimiyetin bir neticesidir. Büyük Türk Milleti, dahili ve harici "İhanet şebekesi" nanarşik-ekonomik terör örgütlerine, 15 Temmuz da riyakar düşmana karşı zaferini kanıtlamıştır. 

 

Şehadet şerbetini içebilmek, o mertebeye erişebilmek, mukaddes değerler uğruna can verip, kendisinden sonraki nesillere rahat bir vatan bırakabilmek, Türk İslam ahlakında yer alan, gelenek ve şereflerin en büyüğüdür.


İKİ KAHRAMAN TÜRKÜN, AUSTRALİA-SİLVER-BROKİN HİLL ZAFERİ !

Bu zaferin, Türk eğitiminin tarih derslerinde neden yer almıyor?


Türk Milleti'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen; iç-dış vatan haini riyakar "İhanet şebekeleri" iyi bilmelidirler ki, yakın tarihimizden İman, Cesaret ve kahramanlık abidesi iki Kahraman Türk'ün,  Avusturalya-Silver şehri, Brokin Hill savaşında, gerçekleştirdiği büyük Zafer'i, sizlerle paylaşmak istiyorum:

“ 1914 Yılında Avusturaliya'nın Silver şehrinde, çalışarak hayatlarını idame eden iki isimsiz Kahraman Türk; Genel Vali'nin (Cumhurbaşkanı) karşısına çıkıp efendim halifemiz size karşı savaş ilan etti, izin verin gidelim Vatanımızda sizinle savaşalım; burada sizin ekmeğinizi yiyoruz. Genel Vali (Cumhurbaşkanı), “ Adabınızla oturun yerinizde işinize bakın, bizi tehdit mi ediyorsunuz?” diye iki Türk'e çekişir. Bu cevaba, iki Kahraman Türk, ”Eh bizden  günah gitti.” diyerek vali'nin (Cumhurbaşkanı) yanından ayrılmışlar. 

 

Her şeylerini satıp cephanelik edinmişler, Türkiye’ye gemi ile sevk edilmek üzere Anzak'ları limana taşıyan trenin geçeceği bir vadiye barikat kurduktan sonra, elleriyle yaptıkları Osmanlı bayrağını ağaca bağlayıp göklere çekmişler, daha sonra namazlarını kılmışlar, helalleştikten sonra trenin barikatta durmasını  beklemişler. Tren barikatta durur durmaz hemen ateş etmeye başlamışlar. Bilanço: yüzlerce  ölü ve yüzlerce yaralı olmuş. Bu iki isimsiz Kahraman Türk, orada şehit oluyor ve aynı yerde defnediliyor.

 

Avusturalya ordusu da, o bölgede Osmanlı ordusunu aramaya başlamış ve bakmışlar ki bu zafer, iki kişi tarafından gerçekleştirilmiş.

İki Kahraman Türk’e, adabınızla oturun, bizi tehdit mi ediyorsunuz diyen genel Vali (Cumhurbaşkanı), üzüntülü bir vaziyette, başını eğerek şehitlerin naaşını hayretle selamlayıp ayrılmış. Daha sonra şehitlerin naaşı, şehit oldukları yerde defnedilmiş.

 

 

Harici ve dahili bencil-çıkarcı vatan hainleri, anarşik-ekonomik terörü oluşturanların adresi olan raf bedeli şartını uygulayanlara, hodri meydan! Bu bir hikaye ve yorum değil. Tarih hiç bir zaman yalan söylemez. İtirazı olan varsa buyursun…

 

Değerli okuyucular, raf bedeli şartı nedir? İnsanların günah ve suç işleme adresidir. Türk sanayicisinin ve çiftçisinin, ürettiği ürünleri, raf bedeli şartı ile alıyorlar. Ayrıca aldıkları ürünlerin bedelini üç ay sonra veriyorlar, buna itiraz olunamaz. Sanayici-çiftçi, raf bedeli çıksın diye işçilerin işine son vermek zorunda kalıyor. İşten çıkarılanlar da, günah, suç işlemeye ve Fetö gibi "İhanet şebekeleri" ne sığınıyorlar. İşsiz kalan insanlarla ve Türk sanayicisinin zor duruma düşürmek, zafer kazanmanın en büyük engelidir.

 

NOT: Rafbedeli şartı, her türlü anarşik, ekonomik terörden ve Fetö'dan daha daha tehlikelidir. Türk milleti olarak bunun bilincinde olmalıyız.

 

Değerli okuyucularımız,  

30-Ağustos Pazar günü, vatan şehitlerinin ve atalarının ruhlarını şad etmek için, Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler ise bilgileri dahilinde Sureler okuyup Dua etmelidirler.

 

Bu duygu ve düşüncelerle Cennet Vatanımızı bizlere kanları ve canları pahasına miras bırakan Vatan şehitlerimizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Kahraman ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü ve cümle silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz. 

Cenab-ı Allah, bu COVİD-19 salgınından, cümlemizi korusun.

 

Kaynakça: 

Doruk dergisi, Ordu özel sayısı

Diyanet işleri başkanlığı, 207 No'lu yayını

İslam dininin Nurlu Yolu Yazar: Osman Bayülken 1959

 
Etiketler: Türk, Silahlı, kuvvetlerinin, tarihsel, gücü,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Dizlerinizde Ağrınız mı Var?
NANEDEN GELEN FERAHLATICI ŞİFALAR
Bağışıklık Sisteminizi Güçlendiren Doğal Yollar
KURBAN BAYRAMININ FAZİLETİ
Aklınızı Kurban Derisi İçin, Kiraya Vermeyiniz
Kurban Mesuliyetimizdir
15 Temmuz ve Ekonomik Terör
KİRAZDAN GELEN ŞİFA FIRSATTIR.
AHLAKSIZLIĞIN MİLLİYETİ YOKTUR
Türk Jandarma'sının Tarihsel Gücü
Kolonya İle Cilt Temizliğindeki Sakıncalar
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
Ramazan Bayramı fırsat olsun
Kadir gecesi, ebedi kurtuluş
Kahramanlığa Aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
Ramazan-ı Şerifin, Şifal-ı Armağanları
Ramazan-I Şerif'in Manevi İklimini Yaşayalım
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin Teminatıdır
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
Miraç Kandili ve İbadetlerimiz
Regaip Kandilinin Fazileti
Beliniz Ağrıyorsa...
HUZURU KAÇIRMAYIN
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN önemi
Kış hastalıkları İçin Can Simidi
İSTEKLER, FIKRALAR ve ÇAĞRILAR
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri:
MİLLİ BEKAMIZA YÖNELEN EKONOMİK-SOSYAL TEHDİTLER
Sağlığımızı Koruyarak Mutlu Olmak
LİMON'daki Mucizeler
Balın Kanıtlanmış Sağlık Faydaları
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, CUMHURİYETİ PAYİDAR KILALIM
Ziraatçı Mustafa Amca'dan Sağlık Tavsiyeleri
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
BAYRAMI, MANA DERİNLİĞİNDE YAŞAYALIM
Bu Gecenin Kadrini Bilmek Gerek.
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
İslamiyette Ruh Sağlığımız
LAHANANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI
Mart 2019 da ki, seçimlerde hise senedi alma yarışı
CUMHURİYET ve Tarımla Geleceğimiz Daha Güvenlidir.
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
Kahraman TÜRK Milleti nin 15 Temmuz Zaferi
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
Güçlü irade ve Adalet
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADEVE VAKTİDİR
MÜMİNLERİN BAYRAMI
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
24 Haziran Zaafer olsun
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
Ekonomik Terör ve Kudüs
Ramazanı Şerif ve Huzurumuz
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırımın Dikkatine
24 Haziran daki İrade, İstikbali Tayin Eder
Berat Gecesinin Bereketi
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
Karaciğer Yağlanmasına Bitkisel Destek
Regaip Kandili ve Biz
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar
TÜRKLER KİMDİR?
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
Her Sabah Alacağımız Kararlar, Her Akşam Kendimize Soracağımız
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
MİSAFİR AĞILAMA GELENEKLERİ
Zencefil Varken, Grip Kader Olmasın
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
BESLENME VE MİLLİ TARIM
'CUMHURİYET' BAYRAMDIR
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
Salatalıkla Sağlığı Yakala
TULSİ (FESLEĞEN) NİN FAYDALARI
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
Raf Bedeli Uygulaması Karşısında Milli Duruş
Müminlerin Bayramı
Kadir Gecesi bir fırsattır
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
RAMAZANI ŞERİFİN GETİRDİKLERİ
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ !
HOŞ GELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN
Ulusal Gazeteler
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Bugün Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Fatih Karagümrük
7
0
0
1
2
3
2
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
3
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
4
Fenerbahçe
4
0
0
1
1
2
5
Hatayspor
4
0
0
1
1
2
6
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
7
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
8
Göztepe
4
0
0
1
1
2
9
Kayserispor
3
0
1
0
1
2
10
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
11
BB Erzurumspor
3
0
1
0
1
2
12
Kasımpaşa
3
0
1
0
1
2
13
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
14
Yeni Malatyaspor
1
0
1
1
0
2
15
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
16
Trabzonspor
1
0
1
1
0
2
17
Gaziantep FK
1
0
1
1
0
2
18
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
3
0
0
3
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz. 2011 © 2019 İPEKYOLUHABER.NET